Program konferencji

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

HUMANISTYKA – KULTUROTWÓRCZE PERSPEKTYWY

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

KOŁO NAUKOWE wKoło Języka

26-27 KWIETNIA 2018

 

 

WYKŁADY PLENARNE

Dr Paweł Rutkowski (Uniwersytet Warszawski) „Kulturotwórczy wymiar komunikacji migowej” – 26.04., g. 9.30-11.00 (aula A5)

Prof. Dariusz Czaja (Uniwersytet Jagielloński) „Żarliwość i melancholia. Dylematy humanisty” – 26.04, g. 16.00-17.30 (aula A5)

Prof. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński) „Humanistyka, autobiografia, zmiana. Studium przypadku osobistego” – 27.04., g. 14.00-15.30 (aula A5)

 

ABSTRAKTY

 

PROGRAM KONFERENCJI

(obrady odbywają się w budynku Wydziału Filologicznego UŁ

ul. Pomorska 171/173)

CZWARTEK (26.04)

9.30 – 11.00 – otwarcie obrad (aula A5)

Wykład plenarny 1

Dr Paweł Rutkowski (Uniwersytet Warszawski) – (Prowadzenie: prof. Rafał Zarębski)

„Kulturotwórczy wymiar komunikacji migowej”

11.00 – 11.20 – przerwa kawowa

11.20 – 13.00 – Sesja 1

PANEL 1: HUMANISTYKA A MEDIA (s. -29) – (Prowadzenie: Martyna Rzeźnik)

Anna Siwirska

 

Uniwersytet Warszawski Białorusko-rosyjski konflikt językowy w mediach społecznościach
Kacper Krzeczewski

 

Uniwersytet Łódzki

 

Znaczenie logowizualności dla odbiorcy. Konferencje prasowe a logowizualność
Katarzyna Skała

 

Uniwersytet Gdański

 

Jan Paweł II wobec wojny w Jugosławii analiza wybranych przemówień z
czasów konfliktu
 

Zofia Majda

 

Uniwersytet Łódzki

Przegląd i systematyzacja metod badawczych wykorzystywanych w celu określania poziomu
świadomości pragmatycznej

 

PANEL 2: HUMANISTYKA JAKO METODOLOGIA (s. 2.51) – (Prowadzenie: Paulina Kaźmierczak)

Anna Lica Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Od czegoś trzeba zacząć.
Abstrakcja nierównego i połączonego rozwoju
 

Jadwiga Bieniek

 

Uniwersytet Łódzki

Typy nazw terenowych wschodniej części powiatu nowotarskiego na przykładzie Ochotnicy Dolnej
Piotr Urbanowicz Uniwersytet Jagielloński O kulturotwórczej roli nauki. Elektryczne emocje XIX wieku.
Agata Iżykowska Uniwersytet Wrocławski Sad Girl Theory, jako forma manifestacji polskich artystek

 

 

PANEL 3: HUMANISTYKA BIOGRAFISTYKI PISARSKIEJ (aula A5) – (Prowadzenie: Michał Lachman)

Dominika Dymek-Kryger Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Pisarstwo krytycznoliterackie Michała Grabowskiego
Natasza Koźbiał

 

Uniwersytet Łódzki Bolesław Miciński. Portret humanisty
Anna Mlonka Uniwersytet Łódzki Literackie obrazy rytu przejścia w poezji Bolesława Leśmiana.
Paulina Krygier Uniwersytet Łódzki Obrazy nyktomorficzne w opowiadaniach z tomu Don Ildebrando Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

 

13.00 – 14.00 – lunch

14.00 – 15.40 – Sesja 2

PAMEL 4: HUMANISTYKA W PEDAGOGICE (s. -29) – (Prowadzenie: Magda Grzybowska)

Alicja Wręczycka-Siarek Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Po co komu coaching językowy? O potrzebach edukacyjnych uczniów XXI wieku.
Zuzanna Czechowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Frazeologia na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej a rozwijanie twórczej postawy uczniów
Magdalena Dygała Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Muzyka i umysł: motywująca funkcja muzyki
i piosenek w procesie przyswajania słownictwa
i gramatyki w języku obcym
Magdalena Gozdek Uniwersytet Łódzki Porównania w dwóch XVI-wiecznych poradnikach pedagogicznych – w poszukiwaniu zależności.

 

PANEL 5: HUMANISTYKA GIER (s. 2.51) – (Prowadzenie: Kacper Krzeczewski)

Martyna Rzeźnik

 

Uniwersytet Łódzki

 

Aspekt stylistyczny komentarza e-sportowego na przykładzie meczów turniejowych Counter Strike: Global Offensive
 

Maciej Bukowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Reprezentacja i dyskusja o problemach społecznych i kulturalnych w grach komputerowych.
 

Anna Paprzycka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

HAT Research Center

Kultura software’u – jak oprogramowanie zmienia kulturę i humanistykę
Paulina Kaźmierczak  

Uniwersytet Łódzki

Gra fabularna w glottodydaktyce, czyli rzeczywistość nieustalona a rozwój kompetencji komunikacyjnej

 

PANEL 6: HUMANISTYKA FILMU (aula A5) – (Prowadzenie: Zofia Majda)

Małgorzata Rodak

 

Uniwersytet Łódzki

 

Topos ducha i materii w filmie Darrena Aronofsky’ego mother ! Refleksje antropologiczne
Paweł Skalski Uniwersytet Łódzki Filmowy obraz tańca. Analiza taneczna filmu Lekcja tanga Sally Potter.
Artur Petz Uniwersytet Łódzki Podejście empiryczne w badaniach nad filmem
Marta Kasprzak, Monika Rawska, Justyna Szaferska, Zuzanna Woźniak Koło Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego Edukacja kulturalna uczniów i studentów – case studies

 

15.40 – 16.00 – przerwa kawowa

16.00 – 17.30 – Wykład plenarny 2 (aula A5) – (Prowadzenie: dr Tomasz Załuski)

Prof. Dariusz Czaja (Uniwersytet Jagielloński)

„Żarliwość i melancholia. Dylematy humanisty”

19.00 – bankiet konferencyjny (Muzeum Kinematografii)

 

PIĄTEK (27.04)

9.00 – 10.40 – Sesja 3

PANEL 7: HUMANISTYKA A TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA (s. 2.20) – (Prowadzenie: Agata Białecka)

Zuzanna Hejniak Uniwersytet Łódzki Transpozycja mitu apollińskiego w poezji Zbigniewa Herberta
 

Adriana Michalska

Uniwersytet Łódzki  Inspiracje motywami  antycznej kultury i literatury, ciągłość kulturowa na przykładzie tworczości Léo Caillarda, Damiena Hirsta i Igora Mitoraja
 

Anna Lubińska

Uniwersytet Wrocławski Pamięć lekturowa a tożsamość czytelnika
na przykładzie powieści Tajemniczy płomień królowej Loany Umberta Eco
 

Mikołaj Musielak

 

Uniwersytet Łódzki

Wpływ pojęcia innutrition na literaturę oraz język francuski w XVI wieku oraz jego żywotność
w naszych czasach.

 

PANEL 8: HUMAMISTYKA BAŚNI (aula A5) – (Prowadzenie: Michał Lachman)

Barbara Kaczyńska

 

Uniwersytet Warszawski Baśń – czym powinna być i dla kogo? Przekłady
i adaptacje baśni Madame d’Aulnoy w literaturze polskiej
 

 

Aleksandra Łuczak

Koło Naukowe Miłośników Oświecenia Uniwersytetu Łódzkiego  

Inspiracje powieścią gotycką w opowiadaniach Anny Kańtoch

Maria Więcek Uniwersytet Łódzki Motywy fantastyczne w opowieściach Marii
z Francji
Małgorzata Długosz Uniwersytet Jagielloński Twórczość Arthura Schnitzlera

 

PANEL 9: HUMANISTYKA TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ (s. 2.39) – (Prowadzenie: Eliza Matusiak)

 

Marta Koziatek

Uniwersytet Warszawski Sulejman i Roksolana – uczucie do kobiety
a podejmowane decyzje
 

Michał Sawczuk

 

Uniwersytet Jagielloński

Badania średniowiecznej oksytańskiej poezji kobiet – historia, ewolucje, perspektywy

 

10.40 – 11.00 – przerwa kawowa

11.00 – 12.40 – Sesja 4

PANEL 10: WIELOKULTUROWOŚĆ HUMANISTYKI (aula A5) – (Prowadzenie: Edyta Janiak)

Daria Ławrynow Uniwersytet Warszawski Kozakoznawstwo jako nurt naukowy – perspektywy, stan i możliwości
Piotr Pardyka

 

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

Autorska metodologia analiz literackich reprezentacji splotów wielokulturowości charakterystycznych dla portretowanych społeczności multietnicznych
Marta Wągrowska

 

Uniwersytet Łódzki

 

Lekcja wrażliwości na Innego. Kondycja postkolonialna w najnowszej literaturze frankofońskiej
Aleksandra Goszczyńska  

Uniwersytet Łódzki

„Wieszczba turecka” jako element pobudkowy
w pismach Bartłomieja Georgiewicza

 

 

PANEL 11: HUMANISTYCZNE TOPOGRAFIE  (s. 2.20) – (Prowadzenie: Agata Białecka)

Nadia Krzesłowska

 

Uniwersytet Łódzki

 

Topografia łódzkiego getta

 

 

 

Sylwia Zasada

Koło Naukowe Mitokrytyków Uniwersytetu Łódzkiego Warszawa z wielkiej płyty. Antropologiczne opisy przestrzeni miejskiej w Chamowie
Mirona Białoszewskiego.
 

 

Katarzyna Szychowska

 

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kategoria miejsca i jej znaczenie w biografii
i twórczości pisarza na przykładzie miejsc domowych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (Biała noc miłości)
i Brunona Schulza (Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod klepsydrą, utwory rozproszone)

 

PANEL 12: HUMANISTYKA INTERTEKSTUALNOŚCI I HIPERTEKSTU (s. 2.39) – (Prowadzenie: Jarosław Milewski)

Julia Dynkowska Uniwersytet Łódzki „Mówią, że narysowano mnie w pośpiechu…”.
O prozopopei w ekfrazach
Karolina Marzec Uniwersytet Łódzki Sacrum i profanum w ekfrazie Franka Ormsby’ego
 

Łukasz Piaskowski

 

Uniwersytet Wrocławski

Etyczne wymiary interpretacji poezji w perspektywie komparatystyki interdyscyplinarnej. Józefa Czechowicza poetycko-muzyczny humanizm
 

Eliza Matusiak

 

Uniwersytet Łódzki

Interaktywne słuchowisko Alicja 0 700 jako dzieło po wielokroć otwarte. Analiza i interpretacja

 

12.40 – 14.00 – lunch

14.00 – 15.30 – wykład plenarny 3 (aula A5)

Prof. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński) – (Prowadzenie: prof. Arkadiusz Morawiec)

„Humanistyka, autobiografia, zmiana. Studium przypadku osobistego”

15.30 – 16.45 – Kultura dialogu – debata platońska (Patrycja Abramian, Marta Trębska, Jan Skarbek-Kazanecki ) (aula A5)

16.45 – 17.00 – przerwa kawowa

 

 

17.00 – 18.40 – Sesja 5

PANEL  13: HUMANISTYKA A JĘZYK (s. 2.20) – (Prowadzenie: Karolina Marzec)

Monika Boruta

 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

“Let me show you what I mean.” Analysis of nonverbal behaviours of patients diagnosed with Medically Unexplained Symptoms (MUS) during
a medical interview.
Magdalena Grzybowska Uniwersytet Łódzki Rola języka niemieckiego w sektorze BPO na przykładzie jednej z firm regionu łódzkiego.

 

PANEL 14: HUMANISTYKA WOBEC REGUŁ I ZASAD (s. 2.39) – (Prowadzenie: Angelika Siniarska-Tuszyńska)

Julia Lizurek, Paulina Ozga

 

 

Uniwersytet Jagielloński / Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Estetyka niezrozumienia: przeciwko przedstawieniu (śmierci)

 

 

 

Agnieszka Gawrych Uniwersytet Łódzki Sprawa pomiędzy pisarzami a prawnikami
Mateusz Markowski Uniwersytet Łódzki System VR – nowa przestrzeń komunikacyjna
Dominika Kobylska Uniwersytet Łódzki Literatura „pulp” we Włoszech jako nowa awangarda

Wszystkie obrady oraz wykłady plenarne odbywają się w budynku Wydziału Filologicznego UŁ, ul. Pomorska 171/173.

Wszystkie sale zaopatrzone są w komputer oraz rzutnik.