Wykłady plenarne

1) Prof. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Inga Iwasiów – literaturoznawczyni, pisarka, kieruje Zakładem Literatury XX i XXI Wieku w Instytucie Polonistyki,  Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Członkini KNOL PAN, SPP oraz PEN Clubu. Jurorka Nagrody Literackiej „Nike” (2009-2013). Prezeska Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego.
Autorka m. in: Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Próba feministyczna (1994); Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda (2000); Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie (2004, 2008), Parafrazy i reinterpretacje. Wykłady z teorii i praktyki czytania (2004); Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj (2002); Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku (2013); Bambino  (2008); Ku słońcu (2010), Na krótko (2012); Blogotony (2013), Umarł mi. Notatnik żałoby (2013); W powietrzu (2014); Pięćdziesiątka (2015); Dziecko (2016).

2) Prof. Dariusz Czaja (Uniwersytet Jagielloński)

Dariusz Czaja – antropolog kultury, redaktor kwartalnika „Konteksty”, eseista, recenzent muzyczny. Prof. dr hab., wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Ostatnio opublikował: Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne, 2004; Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry językowe, 2006; Lekcje ciemności, 2009 –  nagroda Fundacji TVP Kultura („Gwarancja Kultury”); Gdzieś dalej, gdzie indziej, 2010 – nagroda “Warszawska Premiera Literacka” 2011, nominacja do nagrody “Nike”; Antropołogija jak duchowna wprawa, Lwów 2012; Znaki szczególne. Antropologia jako ćwiczenie duchowe, 2013; Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria (red.), 2013; Kwintesencje. Pasaże barokowe (2014), Negde dalje, negde drugde, Beograd 2016, Ruiny czasu, 2016.

3) Dr Paweł Rutkowski (Uniwersytet Warszawski)

Paweł Rutkowski – twórca i kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Językoznawca ogólny, specjalista w zakresie składni języków naturalnych, badacz polskiego języka migowego (PJM). Autor ponad stu prac naukowych i podręczników, w tym kilkudziesięciu opublikowanych w wydawnictwach międzynarodowych. Beneficjent wielu nagród, grantów i stypendiów, m.in. przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundację Fulbrighta, Fundację Kościuszkowską, DAAD, tygodnik „Polityka” i Fundację im. Stefana Batorego. Odbywał studia i staże naukowe w USA (Yale University, Wayne State University) oraz w ośrodkach europejskich (Oksford, Madryt, Poczdam). Członek grupy roboczej „Language and Rights” powołanej przez Europejską Radę Języków (Conseil Européen pour les Langues / European Language Council). Członek Polskiej Rady Języka Migowego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.